Faydalı Model Başvurularımız Tescillendi

Bekamak Şerit Testere Makineleri

Faydalı model başvurularımız, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek 10 yıl süre ile koruma altına alındı.